Projecten

Twee voorbeelden van projecten waar Schevichoven Groeit! onder andere mee bezig is.

Schevichoven Groeit - Regeneratieve Landbouw - Leersum - Boerderij Bloemenweidemelk

Financiering, maar dan anders

Boerderij ’t Geertje

Bedrijf: Gemengd bedrijf met geiten, koeien en commerciële activiteiten op het erf.

Vraag: Vinden van financiering voor aankoop van 8 ha grasland, waarbij herstel bodemgezondheid een hoofdrol speelt.

Uitkomst: Door Schevichoven Groeit! een unieke lening samengesteld waarvoor ‘t Geertje en financier niet alleen financiële afspraken hebben gemaakt, maar ook doelstellingen hebben geformuleerd voor herstel van de bodemgezondheid van het grasland.

De doelstellingen zijn gebaseerd op:
– Herstel bodemleven
– Bevordering biodiversiteit
– Extra Co2 opslag in de bodem

Deze worden ieder jaar gemeten en op basis van de uitkomsten de nodige activiteiten uitgevoerd.

Schevichoven Groeit - Regeneratieve Landbouw - Leersum - Boerderij Bloemenweidemelk

Van theorie naar praktijk

Boerderij Bloemenweidemelk

Bedrijf: Een melkveehouderij die de stap naar een regeneratief systeem maakt door extensivering, inpassen van bomen en struiken, voederhagen, kruiden en kruidenrijk grasland.

Vraag: Opmaken van het businessmodel waarin bovenstaande is doorgerekend en ondersteuning om de theorie in de praktijk te brengen.

Uitkomst: Het businessmodel is in kaart gebracht; waardevermeerdering van de melk was noodzakelijk. In de praktijk heeft dit vorm gekregen door de verwaarding van de melk naar kaas en het inzetten van nieuwe afzetkanalen. Daarnaast is er ook geholpen bij de herfinanciering van de huidige leningen.

Projecten

Twee voorbeelden van projecten waar Schevichoven Groeit! onder andere mee bezig is.

Schevichoven Groeit - Regeneratieve Landbouw - Leersum - Boerderij Bloemenweidemelk

Financiering, maar dan anders

Boerderij ’t Geertje

Bedrijf: Gemengd bedrijf met geiten, koeien en commerciële activiteiten op het erf.

Vraag: Vinden van financiering voor aankoop van 8 ha grasland, waarbij herstel bodemgezondheid een hoofdrol speelt.

Uitkomst: Door Schevichoven Groeit! een unieke lening samengesteld waarvoor ‘t Geertje en financier niet alleen financiële afspraken hebben gemaakt, maar ook doelstellingen hebben geformuleerd voor herstel van de bodemgezondheid van het grasland.

De doelstellingen zijn gebaseerd op:
– Herstel bodemleven
– Bevordering biodiversiteit
– Extra Co2 opslag in de bodem

Deze worden ieder jaar gemeten en op basis van de uitkomsten de nodige activiteiten uitgevoerd.

Schevichoven Groeit - Regeneratieve Landbouw - Leersum - Boerderij Bloemenweidemelk

Van theorie naar praktijk

Boerderij Bloemenweidemelk

Bedrijf: Een melkveehouderij die de stap naar een regeneratief systeem maakt door extensivering, inpassen van bomen en struiken, voederhagen, kruiden en kruidenrijk grasland.

Vraag: Opmaken van het businessmodel waarin bovenstaande is doorgerekend en ondersteuning om de theorie in de praktijk te brengen.

Uitkomst: Het businessmodel is in kaart gebracht; waardevermeerdering van de melk was noodzakelijk. In de praktijk heeft dit vorm gekregen door de verwaarding van de melk naar kaas en het inzetten van nieuwe afzetkanalen. Daarnaast is er ook geholpen bij de herfinanciering van de huidige leningen.

Op de hoogte blijven

Wil je meer weten over regeneratieve landbouw en op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven

Wil je meer weten over regeneratieve landbouw en op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

× Hallo! Hoe kunnen we je helpen?